sundhed og trivsel

En investering i sundhed og trivsel er en investering i virksomhedens fremtid

WorkLife tilbyder en række ydelser indenfor sundhed og trivsel

Fokus på sundhed og trivsel vinder mere og mere indpas på danske virksomheder. Sunde medarbejdere, der trives skaber værdi på bundlinjen. Derfor er det en god idé for virksomheden at bidrage til at medarbejderne øger deres sundhed og trivsel.

WorkLife rådgiver om alle aspekter indenfor sundhed og trivsel. Det er vigtigt at virksomheden sammensætter sine ydelser på dette område, således at  det er tilpasset den enkelte virksomhed. Har du brug for rådgivning om kost, motion, rygning og veje til bedre trivsel så deltager vi gerne i et afklarende møder.

Vi gennemfører også den lovpligtige helbredsundersøgelse for natarbejdere og giver dig gerne et tilbud på helbredscheck til resten af medarbejderne.

Vi hjælper virksomheden med at leve op til miljøkravene, således at virksomheden i sin planlægning og drift tager størst mulige hensyn til det omgivende miljø

WorkLife hjælper virksomheden med at skabe grundlag for at leve op til myndighedernes miljøkrav. Det indebærer f.eks. vejledende målinger, miljøvurdering, affaldshåndtering, udarbejdelse af miljøgodkendelse mv.

Vi sikrer, at der i forbindelse med løsning af opgaver inden for miljøområdet er taget de nødvendige hensyn til arbejdsmiljøet.